Statenkwartier klimaatneutraal

Een project van, voor en door bewoners van het Statenkwartier met als doel om ons voor te bereiden op een aardgasloze toekomst.

Over Statenwarmte

De gemeente Den Haag heeft als doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat is ambitieus want dat zou betekenen dat alle Haagse wijken stoppen met het verwarmen van de woningen met aardgas. De gemeente is een plan voor de hele stad aan het maken voor alternatieve mogelijkheden om woningen te verwarmen. Daarin passen ‘wijkenergieplannen’. Samen met een aantal andere wijken zoals de Vruchtenbuurt, Vogelwijk en Ypenburg krijgen de bewoners van het Statenkwartier de mogelijkheid om een eigen wijkenergieplan te maken.

Blog

Artikelen van en over Statenwarmte

Spreekuren weer per Zoom

Spreekuur van Buurtenergie Statenkwartier/Statenwarmte voor buurtbewoners die vragen hebben, of onafhankelijke ondersteuning zoeken om hun woning te verduurzamen. Op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur.  Stuur zaterdag een bericht via deze link Contact zodat Tom de Zoom-gegevens Read more…

Samenwerking

De gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland zijn belangrijke partijen die ook participeren in dit project. Meer informatie over de energietransitie en aardgasloos vindt u op hun website.
Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Provincie Zuid Holland

Provincie Zuid Holland

Buurtenergie Statenkwartier

Buurtenergie Statenkwartier

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Wijkoverleg Statenkwartier

Hoogheemraadschap Delftland

Hoogheemraadschap Delftland

DWA Gouda

DWA Gouda

Het team achter Statenwarmte

Wie vormen het projectteam? Overigens ... dit team wordt gedragen door tientallen wijkbewoners die zich bezighouden met o.a. technische maatregelen, het proces, communicatie en bewonersadvisering. Het team bestaat uit: Marja Langenberg, Robert Sandbergen, Guido Enthoven, Tom Egyedi, Gregor de Graaf, David van der Wal, Henk Wardenaar, Menno de Groot.

Hoe in contact te komen?

Wekelijks spreekuur

Zaterdagen van 09.00 - 12.00u.
Doppio, Frederik Hendriklaan 137

Contact