Verschillende organisaties hebben factsheets, informatiebladen en andere handige documenten gemaakt. Deze geven bijvoorbeeld uitleg over wat voor soort maatregelen je kunt nemen om je woning te verduurzamen.

Voorbeelden:

  • vloerisolatie,
  • dakisolatie,
  • dubbel glas,
  • warmtepompen,
  • zonnepanelen.

 Tekening: Verschillende soorten vloerisolatie

We hebben de informatie onderverdeeld in maatregelen die je in je eigen woning kunt nemen en maatregelen waarvoor je je buren of soms zelfs de hele wijk of stad nodig hebt.

Informatiebladen BuurtEnergie Statenkwartier

BES (Buurtenergie Statenkwartier) heeft de afgelopen jaren, samen met een aantal andere wijken, meerdere informatiebladen gemaakt. Met name over het isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ze zijn toegeschreven naar het type woning dat veel voorkomt in het Statenkwartier.

Factsheets CEDelft

CE Delft is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Zij ondersteunen ons bij het nadenken over de techniek.

Hun factsheets vind je via deze link.

Factsheets Statenwarmte

De factsheets hieronder zijn conceptversies en zullen nog verder worden aangepast naar aanleiding van commentaar. Als de link niet werkt, zijn ze sowieso nog niet presentabel genoeg, maar zullen in de loop van het project worden gevuld.

Deze factsheets beschrijven in “lekentaal” duurzame oplossingen om een woning of wijk aardgasloos te verwarmen. Bij de elektrische oplossingen gaan we er van uit dat de stroom op termijn grootschalig duurzaam kan worden opgewekt met windmolens of grote hoeveelheden zonnepanelen.

1. Individuele oplossingen

2. Kleinschalige collectieve oplossingen (evt. grootschalig te maken)

    • Warmte-koude-opslag met bodemwarmtepomp

3. Grootschalig collectieve oplossingen met nieuw aan te leggen warmtenet

4. Grootschalig collectieve oplossingen met bestaande gasleiding