We willen zoveel mogelijk wijkbewoners betrekken bij het maken van het wijkenergieplan. Je kunt ons daarbij helpen.

Aanmelden als vrijwilliger

Statenwarmte is een project van, voor en door bewoners van het Statenkwartier. Hierbij ben je van harte uitgenodigd om mee te denken of mee te doen, al is het maar een paar uur per maand.

Hieronder staat een aantal mogelijkheden om bij te dragen. Aanmelden kan via het contactformulier. Soms hapert er wel eens wat.

Word Straatambassadeur

Er is al veel kennis in de wijk aanwezig en met Statenwarmte halen we nog veel meer kennis op. Die kennis verspreiden we via deze website, facebook, de Statenkoerier, het spreekuur en de wijkbijeenkomsten. Maar het kan nog persoonlijker en vraaggerichter! En daarvoor hebben we je nodig. Voel je je betrokken bij de wijk? Wil je helpen om de bewoners van onze wijk te bereiken zodat we met elkaar betaalbare oplossingen vinden om onze woningen klaar te maken voor een aardgasloze toekomst? Meld je dan aan als straatambassadeur! Straatambassadeurs kunnen bijvoorbeeld helpen bij:

  • het organiseren van een huiskameravond waarbij je je buren uitnodigt om over het verduurzamen van hun woning te praten
  • buren stimuleren om naar wijkbijeenkomsten of het spreekuur te gaan
  • je (deel van de) straat flyeren
  • van je woning een voorbeeldwoning maken
  • informatie achter het raam van je woning ophangen

Sluit je aan bij een werkgroep

Het Statenkwartier: De juiste oplossing bij elkaar puzzelen
Het Statenkwartier: De juiste oplossing bij elkaar puzzelen

We kunnen hulp gebruiken bij de volgende werkgroepen:

  • vloerverwarming: thematische werkgroep over verschillende varianten vloerverwarming.
  • gevelisolatie
  • communicatie: met als doel optimale informatievoorziening en bewonersparticipatie.
  • kritische meedenkers: wijkbewoners die kritisch meedenken over het proces, alternatieve voorstellen doen, en bewaken dat zoveel mogelijk wijkbewoners de kans krijgen om mee te denken en mee te doen.

Bewonersparticipatie 3.0

De energietransitie is een ingewikkeld proces waar oude partijen nieuwe rollen pakken. Een van de doelstellingen van Statenwarmte is om te onderzoeken of bewoners een zwaardere rol kunnen spelen in de toekomstige oplossingen. Coöperaties van bewoners zijn al eigenaren van windmolens, zonnevelden en bestaande warmtenetten. Wat is er in onze wijk mogelijk? Een werkgroep specialisten denkt na over de mogelijkheden. Wij noemen dat hier bewonersparticipatie 3.0.

Wil je je bij een werkgroep aansluiten? Neem dan contact op met Statenwarmte. Dit kan via het contactformulier of via info@statenwarmte.nl .