Een project-initiatief van Buurtenergie Statenkwartier, een bewonersvereniging van het Statenkwartier met als doel onze wijk te verduurzamen.

De doelen van Statenwarmte: 1. wijkbewoners van het Statenkwartier ondersteunen in het voorbereiden van hun woning op een aardgasloze toekomst. 2. ervoor zorgen dat wij als bewoners invloed kunnen uitoefenen op de aardgasloze oplossing in onze wijk. 

Daarbij wil Statenwarmte zoveel mogelijk wijkbewoners mee laten denken/doen en verschillende geluiden een kans geven.

In oktober 2020 komen tot een breed gedragen wijkenergieplan. Wat daarin komt te staan bepalen we als wijkbewoners.

Nee, het zal ons in dit stadium om het even zijn of het een nieuw aan te leggen warmtenet wordt, all electric oplossingen zoals individuele warmtepompen, of waterstof door bestaande infrastructuur. Wel concentreren we ons op collectieve oplossingen omdat je individuele oplossingen zelf kunt regelen. Desgewenst ondersteunen we wel bij een individuele oplossing slovenska-lekaren.com.

Dat is nog niet duidelijk. De gemeente heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Op die mogelijkheid bereiden we ons voor. 

De gemeente Den Haag is bezig met een plan voor alle wijken. Het Rijk heeft – ook aan de gemeente Den Haag – de taak opgelegd om in 2021 plannen per wijk te formuleren.

mehr informationen bekommen

Wij hebben als wijk het predicaat ‘focuswijk’ gekregen en daarmee de ruimte om een eigen plan te maken. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een beslissing over welke oplossing in onze wijk komt, maar als wij met een realistisch, goed onderbouwd en breed gedragen plan komen, dan hopen wij dat het plan wordt overgenomen. De gemeente ondersteunt ons ook bij het maken van het plan door b više informacija.v. randvoorwaarden mee te geven en mee te kijken.

Veilig, betaalbaar voor individuele bewoners en de gemeenschap, comfortabel, duurzaam, technische en organisatorisch haalbaar. We zijn ons ervan bewust dat het een complexe opgave betreft en dat iedere oplossing voor- en nadelen heeft.

Op een andere plek op deze website kun je dat vinden. Grofweg: voorjaar 2020 vindt een brede wijkconsultatie plaats (van bewoners, voor bewoners, door bewoners); zomer 2020 knopen doorhakken en een conceptplan schrijven; september 2020 leggen we het conceptplan voor aan de wijk; najaar 2020 gaat het plan naar de gemeente.  sverige-ed.com/

Onderzoeksbureau DWA heeft een aantal mogelijkheden onderzocht op o.a found here. financiële en technische gevolgen en die afgezet tegen de kosten van aan het aardgas blijven. De mogelijkheden: warmtenetten, alternatief gas (m.n. waterstof), combinatie van de twee, en all electric met een luchtwarmtepomp. De laatste is een individuele oplossing waar je op ieder gewenst moment voor kunt kiezen.

Het grootste deel van de ‘no regret oplossingen’ betreft het isoleren van de woningen. In de praktijk van onze woningen blijkt dat isoleren het comfort verhoogd en de gasrekening verlaagt. In onze woningen (m.n. begin 20e eeuws) spelen wel een aantal ingewikkeldheden waardoor het verstandig is om de maatregelen door een erkend specialist te laten uitvoeren sverige-ed.com/

* Dakisolatie, vloerisolatie, dubbel glas en zonnepanelen/PV zijn om verschillende redenen verstandig om te doen. Of vanwege het comfort, of omdat het je geld oplevert, of omdat je je woning voorbereidt om een aardgasloze toekomst. In dat rijtje passen ook: inductiekookplaat, de ketel op een lagere temperatuur zetten en - als je toch al van plan was om de vloer van je woonkamer te vervangen - vloerverwarming. Met name ook als je maatregelen gaat nemen die eens in lange tijd worden genomen (keuken aanpassen, dak vervangen, vloer woonkamer vervangen) is het aan te bevelen om na te denken over duurzame maatregelen. 

Er is enorm veel kennis bij bewoners in onze wijk over het verduurzamen van woningen en de energietransitie. Zowel op het gebied van techniek, financiën, bewonersparticipatie als organisatie ed-italia.com. Voorzover kennis niet voorhanden is, verzamelen we het bij anderen. Voorbeeld: CE Delft, DWA, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Haagse Aardwarmte Leyweg, Hoogheemraadschap, Stedin, Eneco, Hydreco Geomec, EBN, etc.

Dat is moeilijk in te schatten. De energietransitie is uiterst complex. Alle gemeenten zijn aan het zoeken en uitproberen. De gemeente Den Haag heeft een uitgebreid team Energietransitie en is in verschillende wijken op verschillende manieren bezig. Er worden op dit moment o.a. plannen gemaakt in de Vruchtenbuurt, Vogelwijk, Ypenburg, Benoordenhout, Centrum, Mariahoeve en Zuid-West. Daar wordt van geleerd en dat zou het verloop van de energietransitie moeten verbeteren found here.

Dat zou kunnen, maar daar hebben we niet voor gekozen omdat we zelf maximaal invloed willen uitoefenen op de oplossing en de prijs. De kans dat we invloed kunnen uitoefenen is groter naarmate we zelf met een haalbaar en door de wijk gedragen plan komen libido-de.com.

Dat hangt erg af van het type woning, wat je al gedaan hebt aan je woning en wat voor warmtebron je gaat gebruiken in plaats van aardgas. In het rapport van DWA dat 4 maart 2020 wordt gepresenteerd zijn richtbedragen opgenomen voor drie typen Statenkwartier-woningen. Een wijkenergie-adviseur van BES kan je hier meer over vertellen found here.

BES heeft een tiental wijkenergieadviseurs opgeleid. Als lid van BES kun je met een van hen een afspraak maken om langs te komen. Ook kun je naar het wekelijkse spreekuur van BES/Statenwarmte komen. Op dit moment wordt dit iedere zaterdag gehouden van 09.00 – 12.00 uur bij Doppio op de Fred.

Voor de kosten van maatregelen aan woningen maken we gebruik van zo recent mogelijke facturen van wijkbewoners. Uiteraard verschillen bedragen per woning dus het zijn altijd ‘indicatieve bedragen’. Voor de kosten van collectieve maatregelen zoals warmtenetten e.d. putten we uit modellen van o.a. PBL, DWA en CE Delft. 

mannligapotek.com

Voor cijfers over verbruik van energie, woningen in de wijk etc. gebruiken we openbare bronnen zoals CBS, gemeente en kadaster. 

Statenwarmte is een project op initiatief van Buurtenergie Statenkwartier (vereniging van wijkbewoners met zo’n 150 leden) en het Wijkoverleg Statenkwartier (het formele orgaan dat de wijk vertegenwoordigt naar de gemeente). Statenwarmte doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk bewoners bij het project te betrekken.

In 2019 hebben 200 bewoners een enquete ingevuld, zijn zo’n 500 bewoners bereikt met de BES-nieuwsbrieven en zijn enkele honderden bewoners naar de 9 wijkbijeenkomsten gekomen impotenzastop.it.  Afhankelijk van welke bril je opzet is dat wel/niet representatief te noemen.

Statenwarmte is een van de gesprekspartners voor de gemeente maar vertegenwoordigt niemand. Je kunt je stem bijvoorbeeld laten horen door in een werkgroep of tijdens een bijeenkomst te vertellen hoe je erover denkt apoteketgenerisk.com

Load More