In oktober 2020 komen tot een breed gedragen wijkenergieplan. Wat daarin komt te staan bepalen we als wijkbewoners.

Categories:

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *