Er is enorm veel kennis bij bewoners in onze wijk over het verduurzamen van woningen en de energietransitie. Zowel op het gebied van techniek, financiën, bewonersparticipatie als organisatie. Voorzover kennis niet voorhanden is, verzamelen we het bij anderen. Voorbeeld: CE Delft, DWA, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Haagse Aardwarmte Leyweg, Hoogheemraadschap, Stedin, Eneco, Hydreco Geomec, EBN, etc.

Categories:

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *