Er is enorm veel kennis bij bewoners in onze wijk over het verduurzamen van woningen en de energietransitie. Zowel op het gebied van techniek, financiën, bewonersparticipatie als organisatie ed-italia.com. Voorzover kennis niet voorhanden is, verzamelen we het bij anderen. Voorbeeld: CE Delft, DWA, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Haagse Aardwarmte Leyweg, Hoogheemraadschap, Stedin, Eneco, Hydreco Geomec, EBN, etc.

Categories:

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *