Uit de meningspeiling van het Statenkwartier blijkt:  ‘afwachten’ 

In de zomer en herfst van 2020 konden bewoners van het Statenkwartier zich uitspreken over één van de volgende scenario’s voor de energietransitie: 

  1. Individuele oplossing, all electric met een warmtepomp; 
  2. Collectieve oplossing, in de vorm van een warmtenet; 
  3. Hernieuwbare gassen in het bestaande gasnet; 
  4. Nu wachten en later een besluit nemen. 

Daarbij heeft de bewonersgroep Statenwarmte gekozen voor een combinatie van een representatieve steekproef met daarna een meningspeiling onder alle inwoners van de wijk.
Uit de uitslagen blijkt dat er bij de belangrijkste vraag grote verschillen zijn tussen de uitkomsten van de representatieve steekproef en de wijkbrede meningspeiling. In de representatieve steekproef (122 reacties) lijkt de keus voor een ‘warmtenet’ (ca 40%) nog iets voor te liggen op die voor ‘afwachten en later beslissen’ (ca 30%). In de wijkbrede meningspeiling (1253 reacties) is er een duidelijke voorkeur te zien voor ‘nu afwachten en later beslissen’ (ca 70%).

De actieve lobby van ‘Aardgasblij’ via flyers en social media om voor het scenario ‘afwachten’ te stemmen, heeft de uitslag van de wijkbrede meningspeiling beïnvloed; dat is ook te zien in de grafiek van de ontwikkeling van de wijkbrede meningspeiling in de tijd en bijgaande vergelijking.

Conclusie voor de onderzoeksrapportage

De conclusie die in de onderzoeksrapportage (voorheen het ‘wijkenergieplan’)  zal worden opgenomen is dat er uit de meningspeiling onvoldoende steun is gebleken voor een van de alternatieve oplossingen (individueel ‘all electric’, collectief ‘warmtenet’ of hernieuwbaar gas). 

Planning
• woensdag 18 november (streven): publicatie van de concept-onderzoeksrapportage 

• woensdag 25 november: digitale wijkbijeenkomst (fysiek is niet mogelijk vanwege Corona-beperkingen) met als onderwerpen: 

  • de meningspeiling
  • de concept-onderzoeksrapportage

Statenwarmte

De bewonersgroep Statenwarmte is een initiatief van, voor en door wijkbewoners, vanuit Buurtenergie Statenkwartier. Het doel van Statenwarmte is de wijk zo veel mogelijk invloed uit te laten oefenen op de overgang naar schone energie waartoe de overheid besloten heeft. Vanaf de zomer van 2018 zijn bijeenkomsten, interviews, enquêtes en koffietafelgesprekken georganiseerd. Ook is een technische haalbaarheidsstudie uitgevoerd door onderzoeksbureau DWA die op 4 maart 2020 in een bewonersbijeenkomst is gepresenteerd aan de wijk.

Alle beschikbare gegevens zullen (geanonimiseerd) worden opgenomen in het Wijkenergieplan of op een andere manier via de website www.statenwarmte.nl beschikbaar worden gesteld.

 

Video over de opties (interview met CE Delft). 

Privacyverklaring: wat doen wij met uw gegevens?

Hier tref je de krant aan die je hebt ontvangen / The leaflet: Meningspeiling Statenwarmte NL

Survey Statenwarmte UK

De samenvatting van de 4 scenario’s met vergelijkingsmatrix   in Nederlands  / The summary of the 4 scenario’s with a matrix for comparison in English.

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de resultaten? Log op 25 november om 19.55 uur in op www.statenwarmte.nl/zoom en doe mee aan de wijkbijeenkomst.