Op zondagmiddag 25 november 2018 vond de 4e bijeenkomst plaats in het kader van Statenwarmte.

De presentatie van Jasper Moelker van de bewonerswerkgroep vindt u hier. De korte update van Tom Egyedi vindt u hier.

Een werkgroep van 8 betrokken wijkbewoners heeft enkele kansrijke mogelijkheden op een rijtje gezet om onze woningen in de toekomst te verwarmen. Van een grootschalige collectieve oplossing met b.v. warmtenetten, tot individuele ‘all electric’ oplossingen.

Het BES-verslag van de bijeenkomst: sverige-ed.com/

“Zondag 25 november 2018 vond de vervolg-wijkbijeenkomst plaats over de opties voor een aardgasloze toekomst. Deze is georganiseerd door Statenwarmte in samenwerking met Buurt Energie Statenkwartier (BES). De zaal zat goed vol met ruim 50 mensen. Jasper Moelker gaf een heldere inleiding over de vier alternatieven om van het aardgas af te gaan, 3 collectieve varianten en een ‘individuele’:
1. andersoortig gas door de huidige gasleidingen, een
2. hoog temperatuur warmtenet, of
3. midden/laag-temperatuur warmtenet en
4. all-electric (alleen nog een elektriciteitsaansluiting maar verder geen afhankelijkheid meer van collectieve voorzieningen buiten de voordeur).
Dat laatste is nu al mogelijk en realiseerbaar voor de woningbezitter.
Jaspers inleiding riep tal van vragen op over de consequenties van de overstap en leidde tot een levendige discussie. Er is duidelijk interesse in de kosten van mogelijke alternatieven. Om van het aardgas af te gaan is een belangrijke eerste stap het isoleren van de woningen. Dat is een no-regret oplossing.

Jasper Schilling van de CE Delft, een expert in de duurzame energiesystemen, lichtte de alternatieven nader toe. Gezien vanuit de totale kosten voor de gemeenschap is het voor het Statenkwartier voordelig om een hoge temperatuur warmtenet aan te leggen (optie 2). Bij het Museon en World Forum is al een aansluiting op het warmtenet aanwezig, al is de bron daarvan (nog) niet duurzaam.
Over optie 1 ‘andersoortig gas’: conversie van waterstof door elektriciteit kan wel, maar dat gaat met ongeveer 40% verlies. En dan zijn er veel windmolens nodig om het duurzaam/groen te maken!

Warmteleveranciers willen één klant per woning, dat is lastig voor sommige VVE’s.

Bij een laag/midden-temperatuur warmtenet (optie 3) is goede isolatie van de woning noodzakelijk. Een keuze van een warmtenet is een collectieve keuze. Individuele keuzes achteraf zijn heel veel duurder.
Als de hele wijk all-electric zou gaan (optie 4) moet de infrastructuur worden verzwaard, dat betekent bijvoorbeeld méér elektriciteitshuisjes.
Dakterrassen verminderen de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen of groene daken te maken.
Hoe verder? Het beeld is om de komende maanden ‘alternatief gas’ te concentreren naar waterstofgas, eventueel met biogas als een tijdelijke oplossing. Naast het uitwerken van deze optie zal Statenwarmte zich verder verdiepen in de aanleg van warmtenetten om nog duidelijker de voor- en nadelen voor onze wijk in beeld te krijgen.
All-electric is een individuele keuze, die ieder voor zich kan maken. Daarvoor hoeft BES niet op te treden, al zal de vereniging wel algemene ondersteuning blijven bieden. De verwachting is dat all-electric een keuze-alternatief zal blijven voor collectieve oplossingen. Opgemerkt wordt dat all-electric een (omstreden) impliciete keuze voor nucleaire energie kan inhouden omdat we zonder kernenergie niet voldoende CO2-neutrale stroom zouden kunnen opwekken.
Er wordt aandacht gevraagd voor extra isolatie. Het spreekuur van BES en Duurzaam Den Haag kan men hiervoor bezoeken. Tevens roepen we uw op uw mening te geven door het invullen van de onderstaande enquête.
Met vriendelijke groet,
Buurtenergie Statenkwartier”

Grotere versie als u onderstaande flyer niet kunt lezen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *